KAFFEE projekt elektronikus felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

e-szolgáltatások

Fontos Hírek

COVID 19 ELJÁRÁS REND GYERMEKEKNEK/TANULÓKNAK!

2020 szep 1 - 13:01
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a szakiskolában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia.
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni.
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet.
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
 1. Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor (beleköhögés, beletüsszentés).
 2. A használt zsebkendőt a kukába kell dobni.
 3. Alaposan kezet kell mosni.
 • Az ebédlőben kerülni kell a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem szabad összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat! A megfogott evőeszközöket, poharakat kell elvinni.
 • Étkezéskor nem szabad összefogdosni a kirakott kenyeret! A megfogott kenyeret kell elvenni!
 • A tanulócsoportok közel azonos teremben tartózkodnak az órákon, foglalkozásokon – kivéve a csoportbontásokat és szaktantermi órákat.
 • Minden tanulócsoport ügyeljen a terme tisztaságára!
 • Legyen a tízórai és uzsonna elfogyasztása higiénikus!
 • Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), az időjárás függvényében, mely a hetes feladata.

COVID 19 ELJÁRÁS REND SZÜLŐKNEK/GONDVISELŐKNEK!

2020 szep 1 - 12:53
 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek/gondviselőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
 • voltak-e külföldön,
 • gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek/gondviselőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • A szülő/gondviselő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a gyermeknek, tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a gyermek, a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban, nevelésben, fejlesztésben.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 • A szülő/gondviselő gondoskodik a papírzsebkendőről a gyermek személyes higiénéje érdekében.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Intézményünk csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az intézmény által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.
 • Ügyintézés esetén az intézmény területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 • A szülők/gondviselők személyes megjelenésével járó ügyintézését, kérem a következő telefonszámon egyeztetni: 06/92 551 183
 • A szülői értekezleteket és fogadóórákat online módon bonyolítjuk.

Sulihírek

Mobil Labor

2019.11.20-án intézményünk felső tagozatos és 9E osztályos tanulói „Kémiai Mobillabor” foglalkozáson vehettek részt a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány szervezésében.

Karácsonyi Vacsora

Intézményünk tanulói 2019. december 19 – én karácsonyi vacsorán vehettek részt Kulcsár Zoltán vállalkozó meghívására a Don Quijote Étteremben. Köszönjük a meghívást, vendéglátást és a gasztronómiai élményt.

Közlekedésbiztonsági nap

A Lenti rendőrkapitányságról Kovács László közlekedésbiztonsági órát tartott iskolánkban.

Olvasóverseny

2019. 01. 28-án került megrendezésre iskolánk olvasóversenye. A résztvevők (15 fő) a felsős, szakiskolai és készségfejlesztő osztályokból kerültek ki.
 

Szerzői jog © 2013. Minden Jog Fenntartva.